Bulk Buy Market

GEC พัฒนาระบบการเสนอซื้อ - เสนอขายสินค้าแบบเหมา หรือ ล็อตใหญ่ โดยเป็นระบบที่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้า และระบบขนส่ง เพื่อทำให้กระบวนการสั่งซื้อสามารถจัดส่งได้ทันที

เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ และผู้ผลิตให้ใช้ระบบที่รวดเร็วและครอบคลุมการสั่งสินค้าลักษณะเป็นล็อตใหญ่

GEC Bulk Buy Market