ธุรกิจขนส่ง

GEC มีส่วนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้การจัดการ
ด้านการขนส่งเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบสถานะได้อย่างแม่นยำ

SOLUTIONS ของเรา

Transportation Management

ระบบการจัดการการขนส่ง ทั้งเรื่องของยานพาหนะ และการดำเนินงาน รวมไปถึงการวางแผน ควบคุมพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร

PDPA Consulting

GEC เรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชียวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่าง

Easy Chat & Order

ระบบบริหารงานขายอย่างครบวงจร ตรวจสอบคำสั่งซื้อและตรวจสอบแชทจากหลายช่องทาง เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณบริหารการค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในแข่งขัน และยอดขายต่อเนื่อง ในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”