บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด

ตัวกลางของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปลี่ยนแปลง
เราให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการดำเนินงานทุกประเภทตั้งแต่ผลิตภัณฑ์,​กระบวนการ, แพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพสูง

เพราะเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลก และสร้างอนาคตของเราให้ดีขึ้น

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เราจึงมุ่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ภาคธุรกิจการค้า ทั้งในเชิงธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) รวมถึงภาคธุรกิจสู่ธุรกิจเชื่อมต่อสู่ผู้บริโภค (B2B2C) เพื่อช่วยให้ธุรกิจ, เครือข่ายคู่ค้า และผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ผ่านการรื้อปรับระบบ การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ และตอบโจทย์ในทุกแง่มุม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Why GEC?

0 +

ดีลเลอร์ มากกว่า 1 หมื่นราย ใช้งานระบบ E-Ordering ของ GEC

0 +

ซัพพลายเออร์ มากกว่า 1,500 ราย ใช้งานระบบ E-Procurement ของ GEC

0 M+

คำสั่งซื้อมากกว่า 2.3 ล้านออเดอร์ ผ่านระบบ E-Procurement ของ GEC

0 +

ผู้บริโภค มากกว่า 1 แสนห้าหมื่นราย ใช้งานระบบ E-Marketplace และ E-Commerce ของ GEC

0 + MB

มูลค่าการซื้อขาย มากกว่า 125,000 ล้านบาท ต่อปี

Solution & Services

เราช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ
ด้วยโซลูชั่นมากมาย

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อ ตั้งแต่ผู้บริโภคกดสั่งสินค้า จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งของให้ถึงมือลูกค้า

จัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และง่ายต่อการใช้งาน​

GEC พัฒนาระบบ Supply Chain Finance (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจผ่านใบวางบิลช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ใช้หลักทรัพย์

โซลูชั่นในการพัฒนาระบบที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรในทุกมิติ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เราพัฒนาระบบเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งกระบวนการ ทั้งธุรกิจการเงิน, บริการเงินกู้, การจัดการเงินกู้ รวมทั้งพัฒนาระบบการชำระเงิน และระบบการเก็บเงิน

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อผู้ประกอบการไทยและผู้ลงทุน
( trustender website)

ข่าวประชาสัมพันธ์