ธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการค้าขายบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
- การสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านออนไลน์
- การรวบรวมเอกสารไว้บนช่องทางออนไลน์
- การขอเงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจของคุณ
- รวบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ
ที่เพื่อให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปด้วยระบบที่อำนวยความสะดวก และรวดเร็ว

SOLUTIONS ของเรา

PDPA Consulting

GEC เรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชียวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่าง

Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

Hub invoice

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับทาง Buyer/ SME ปลดล็อคข้อจำกัด เพราะธุรกิจของคุณต้องไปต่อ

Easy Chat & Order

ระบบบริหารงานขายอย่างครบวงจร ตรวจสอบคำสั่งซื้อและตรวจสอบแชทจากหลายช่องทาง เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณบริหารการค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในแข่งขัน และยอดขายต่อเนื่อง ในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”