Solution & Services

GEC Solution

Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

Transportation Management

ระบบการจัดการการขนส่ง ทั้งเรื่องของยานพาหนะ และการดำเนินงาน รวมไปถึงการวางแผน ควบคุมพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร

Tools

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทาง GEC จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ

GEC Commerce

E-Marketplace

ในยุคที่การซื้อ-ขาย อยู่บนโลกออนไลน์ บนอินเทอร์เน็ต
เราพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมากไว้ด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่เปิดตลอด 24

Web Design

บริการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม เพื่อให้ธุรกิจคุณโตแบบก้าวกระโดด โดยออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าทางธุรกิจ บนพื้นฐาน UX/UI ที่ได้มาตรฐาน
- รองรับ Responsive Design
- Web Application - บริการรับออกแบบ

Bulk Buy Market

GEC พัฒนาระบบการเสนอซื้อ - เสนอขายสินค้าแบบเหมา หรือ ล็อตใหญ่ โดยเป็นระบบที่สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้า และระบบขนส่ง เพื่อทำให้กระบวนการสั่งซื้อสามารถจัดส่งได้ทันที
เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ และผู้ผลิตให้ใช้ระบบที่รวดเร็วและครอบคลุมการสั่งสินค้าลักษณะเป็นล็อตใหญ่

GEC Consulting

PDPA Consulting

GEC เรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชียวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่าง

B2B Global
Online Market

พัฒนาแพลตฟอร์มของคุณให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิม GEC เรามีบริการที่หลากหลาย เราพร้อมดูแลแบรนด์ของคุณ เพื่อช่วยให้เข้าใจลูกค้าและเติบโตได้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล โดยการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้กับ B2B global market จากแบรนด์ระดับโลกที่เชื่อถือได้

GEC Fintech

Supply Chain Finance

GEC พัฒนาระบบ Supply Chain Finance (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจผ่านใบวางบิลช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ใช้หลักทรัพย์

B2B Payment Gateway

GEC เราพัฒนา Payment Gateway ที่ให้บริการรับชำระเงินค่าของที่ Agent หรือ Dealer ของบริษัทซื้อของมาขาย โดยเน้นที่เป็น B2B Payment Gateway

Electronic Invoice Presentment & Payment [E-Invoice]

GEC เราพัฒนาระบบ E-Invoice เพื่อให้ผู้ประกอบการ และลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คือ e-BPP ระบบแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงิน (เป็นระบบการแสดงใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้อีเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินด้วยบัตร

Hub invoice

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับทาง Buyer/ SME ปลดล็อคข้อจำกัด เพราะธุรกิจของคุณต้องไปต่อ

Crowdfunding

GEC มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Crowdfunding ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างผู้ที่ต้องการเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนผ่านหุ้นกู้ โดยมีตัวกลาง หรือ funding portal

Non-Banking
Financial Solution

โซลูชั่นในการพัฒนาระบบที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรในทุกมิติเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เราพัฒนาระบบเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งกระบวนการ ทั้งธุรกิจการเงิน, บริการเงินกู้, การจัดการเงินกู้ รวมทั้งพัฒนาระบบการชำระเงิน และระบบการเก็บเงิน