ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม

GEC มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม

ให้มีการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อมที่เพิ่งเริ่มกิจการ

SOLUTIONS ของเรา

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

Crowdfunding

GEC มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Crowdfunding ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างผู้ที่ต้องการเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนผ่านหุ้นกู้ โดยมีตัวกลาง หรือ funding portal

Hub invoice

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับทาง Buyer/ SME ปลดล็อคข้อจำกัด เพราะธุรกิจของคุณต้องไปต่อ

Easy Chat & Order

ระบบบริหารงานขายอย่างครบวงจร ตรวจสอบคำสั่งซื้อและตรวจสอบแชทจากหลายช่องทาง เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณบริหารการค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในแข่งขัน และยอดขายต่อเนื่อง ในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

PDPA Consulting

GEC เรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชียวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่าง