ภาครัฐ ราชการ และรัฐวิสาหกิจ

GEC มีส่วนในการพัฒนาโครงการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
แพลตฟอร์ม B2B E-Marketplace

แพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าส่งออกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกัน
ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Online Business Matching อีกด้วย

SOLUTIONS ของเรา

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

E-Marketplace

ในยุคที่การซื้อ-ขาย อยู่บนโลกออนไลน์ บนอินเทอร์เน็ต
เราพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมากไว้ด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่เปิดตลอด 24

Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Easy Chat & Order

ระบบบริหารงานขายอย่างครบวงจร ตรวจสอบคำสั่งซื้อและตรวจสอบแชทจากหลายช่องทาง เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณบริหารการค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในแข่งขัน และยอดขายต่อเนื่อง ในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

PDPA Consulting

GEC เรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทีมผู้เชียวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบวงจร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่าง