GEC มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า

ประโยชน์

Invoice financing for GEC info

ผู้ขาย (Seller)

รับเงินเร็ว ไม่ต้องรอครบกำหนด ชำระเงินตามใบเเจ้งหนี้ (Invoice)

ลดจำนวนลูกหนี้การค้า

ปรับปรุงงบกระแสเงินสดให้ดีขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

ด้วยช่องทางสมัครขอสินเชื่อรูปแบบที่สะดวกสบาย

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

invoice financing type
Invoice Financing for GEC flow
about invoice financing for GEC
banner contact invoice financing