แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อ

ระหว่างผู้ปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจ SMEs เพิ่มโอกาส
เจอกลุ่มลูกค้าหลากหลาย รวดเร็ว และมีความเสี่ยงต่ำ

ระหว่างผู้ปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจ SMEs เพิ่มโอกาส เจอกลุ่มลูกค้าหลากหลาย รวดเร็ว และมีความเสี่ยงต่ำ

ประโยชน์

เพิ่มช่างทางใหม่

ในการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย
สะดวก รวดเร็ว

ลดปัญหา

การปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้
(Fraud Prevention)

ป้องกัน

การเกิดการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน
(Double Financing)

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ