“ธพว.” ผนึก “GEC” ขยายช่องทางออนไลน์ SMEs ผ่าน “The Hub Thailand

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ “ธพว.” (SME D Bank) เปิดเผยว่า ธพว. ได้ดำเนินการร่วมมือกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย” โดยมองว่าจะสร้างประโยชน์สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพิ่มศักยภาพการทำตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ สนับสนุนธุรกิจเติบโตในยุค New Normal 

ทั้งนี้  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง SME D Bank ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายมุ่งเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการขยายช่องทางตลาด โดยเฉพาะด้านตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกำลังเติบโตสูง และมีกำลังซื้อมหาศาล นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  SME D Bank กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน  ร่วมกันเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านแนวคิด “เติมความรู้คู่ทุน” ช่วยพัฒนาและเสริมทักษะให้เอสเอ็มอีสามารถนำสินค้าวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม The Hub Thailand  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ลูกค้าธนาคาร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุน ธพว. เตรียมสินเชื่ออัตราพิเศษไว้ให้บริการ เช่น “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ครอบคลุมทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน “สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25% ต่อปี และ“สินเชื่อ SMART SMEs” อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี  แถมยังรับรีไฟแนนซ์(Refinance) เป็นต้น นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึง ให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ทั้งด้านการบริหารจัดการ ระบบการเงิน และการตลาด ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยของบริษัท

นอกจากนี้  ยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการ “The Hub Thailand” (เดอะฮับไทยแลนด์) ช่องทางการขายสินค้าไทยออนไลน์ใหม่ บนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในไทย สามารถเข้าสู่แหล่งทุนของ SME D Bank ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบการค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “The Hub Thailand” ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางขายเพิ่มขึ้น รวมถึงยังส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการจัดเตรียมระบบ E-marketplace บนเว็บไซต์ The Hub Thailand การจัดเตรียมพื้นที่ให้กับลูกค้า SME D Bank รวมถึง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านศูนย์กระจายสินค้า การจัดเก็บ เข้าถึงบริการด้านโลจิสติกส์ และให้บริการการพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของข้อตกลง

Facebook