SME D Bank ผนึก GEC หนุนเอสเอ็มอี ใช้อีคอมเมิร์ซ เพิ่มช่องทางตลาดเสริมรายได้

SME D Bank จับมือ GEC ลุยเสริมทักษะผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ผ่านแพลตฟอร์ม “เดอะฮับไทยแลนด์”ควบคู่เติมทุนสินเชื่ออัตราต่ำพิเศษ ขยายช่องทางตลาดเพิ่มรายได้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย” ระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง SME D Bank จึงมีนโยบายมุ่งเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการขยายช่องทางตลาด โดยเฉพาะด้านตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกำลังเติบโตสูง และมีกำลังซื้อมหาศาล จะช่วยเพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ สนับสนุนธุรกิจเติบโตในยุค New Normal นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านแนวคิด “เติมความรู้คู่ทุน” ช่วยพัฒนาและเสริมทักษะให้เอสเอ็มอีสามารถนำสินค้าวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม The Hub Thailand เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ลูกค้าธนาคาร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้น สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุน SME D Bank เตรียมสินเชื่ออัตราพิเศษไว้ให้บริการด้วย

นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้ฯ จะรวมถึงการจัดเตรียมระบบ E-marketplace บนเว็บไซต์ The Hub Thailand การจัดเตรียมพื้นที่ให้กับลูกค้า SME D Bank อีกทั้ง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านศูนย์กระจายสินค้า การจัดเก็บ เข้าถึงบริการด้านโลจิสติกส์ และให้บริการการพัฒนาระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของข้อตกลง

Facebook